Prezantimi i parë publik i nismës për "Reformën Kushtetuese"