Përmbledhje REFORMA KUSHTETUESE NËN OPTIKËN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE