Reforma Kushtetuese dhe shoqëria civile - Forumi rajonal Tiranë

21 Tetor 2014

Më 21 Tetor, u organizua takimi i fundit me organizatat e shoqërisë civile në Tiranë. Edhe në këtë takim pjesëmarrësit, përfaqësues nga organizata të ndryshme në fushën e veprimtarisë së tyre, shprehën mendime dhe diskutuan, duke u ndalur në një pjesë të madhe të temave të diskutimit.